MYOFASCIALE THERAPIE: DRY NEEDLING VAN TRIGGERPUNTEN

Verkeerd functionerende spieren kunnen uitstralende pijn veroorzaken. We spreken van spieren ‘in dysfunctie’. Manueel therapeutische technieken zijn niet altijd voldoende om de pijn in deze spieren weg te nemen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat spieren in dysfunctie zeer efficiënt kunnen loskomen met myofasciale therapie. Hierbij maakt men gebruik van ‘dry needling’: het inbrengen van een naald in de spier om zogenaamde ‘triggerpoints’ los te maken. De behandelmethode resulteert vaak in een directe pijnverlichting en een verbeterde mobiliteit.

Meer informatie over myofasciale therapie vind je op www.trigger.be.

dry needling
dry needling
dry needling